Europen

EnglishGreek

Συμπλήρωσε τώρα τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος! 

 

 

Νέος κύκλος αιτήσεων εργαζομένων

 

Έργο: “Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες”

Περιλαμβάνουν:

I. Θεωρητική κατάρτιση, με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 80 ωρών, που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων.

Τρόπος Υλοποίησης θεωρητικής κατάρτισης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση). Ειδικότερα, θα περιλαμβάνει:

 • 12 ώρες δια ζώσης κατάρτισης
 • 48 ώρες σύγχρονης κατάρτισης
 • 20 ώρες ασύγχρονης κατάρτισης

II. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Οι φορείς πιστοποίησης είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024, είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά.

Εκπαιδευτικό επίδομα: 5€/ώρα

Ωφελούμενοι: Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:
I. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
II. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Αντικείμενα κατάρτισης

Τα προγράμματα κατάρτισης αναφέρονται σε θεματικά αντικείμενα που καθορίζονται από τη Δ.ΥΠ.Α. (ΟΑΕΔ) και αφορούν σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας. Στους καταρτιζόμενους θα παρέχεται πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό του παρόχου κατάρτισης, το οποίο θα έχει συνάφεια με τις εκπαιδευτικές ενότητες του κάθε προγράμματος και θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εργασιακές απαιτήσεις.

Δείτε εδώ τα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρει το ΚΔΒΜ Europen

Δικαιολογητικά αίτησης

 1. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση).
 2. Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Σημειώνεται ότι για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το
  1980 γίνεται αποδεκτό το απολυτήριο δημοτικού σχολείου.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, στην οποία ο εργαζόμενος θα δηλώνει ότι:
  α. Δεν παρακολουθώ ή / και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων.
  β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των ωφελουμένων στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (όπως εργασιακή κατάσταση, εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερομένων θέσεων.

Επίσημος ιστότοπος πληροφόρησης: www.voucher.gov.gr

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.Νέος

Επικοινωνία

Παντανάσσης 4, Πάτρα
Τηλ: +30 2610 701 625
Email: info@europen.gr
Δευτέρα – Παρασκευή 9:00πμ – 5:00μμ
Μετάβαση στο περιεχόμενο