Κατηγορία: Σχολή Επιστημών Υγείας

  • Μεταπτυχιακό στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας

    Μεταπτυχιακό στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας

    Μεταπτυχιακό στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας Εξ Αποστάσεως Διεκδίκησε μία θέση στις Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες και Μονάδες Υγείας (σχολικές μονάδες, Κέντρα Υγείας, δομές υγείας της περιφέρειας και των δήμων) αποκτώντας μοριοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο  με το αντίστοιχο των  Ελληνικών ΑΕΙ. Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος πτυχίου:  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κοινοτική…

  • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών & Μονάδων Υγείας

    Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών & Μονάδων Υγείας

    Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών & Μονάδων Υγείας Εξ Αποστάσεως Ανέπτυξε δεξιότητες και διεκδίκησε μία θέση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα με ένα Καινοτόμο Πρόγραμμα Σπουδών τόσο στη Διοίκηση Υπηρεσιών όσο και στη διοίκηση Μονάδων Υγείας αποκτώντας μοριοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο  με το αντίστοιχο των  Ελληνικών ΑΕΙ. Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα Τίτλος…

Μετάβαση στο περιεχόμενο